Kirkonkylän myllyt

Kirkonkylän myllyt

Kosken Hl kirkonkylän myllyt noin 1920. Ylinnä vasemmalla on Kurjalan mylly, se on luultavasti alkujaan vanhin. Myllyn ikää kuvaa asiakirja, joka on peräisin erään koskiriidan yhteydestä 1448 ja silloin jo voitiin todistaa että mylly oli ikimuistettavista ajoista...