Näkymä Jäämaan pihalta sahalle päin, v. 1964.
Kuvaaja Esko Jäämaa.