Joella on monta nimeä, Mustajoki laskee Pääjärven pohjois- itälaitaan ja jatkuu eri nimillä Ylänneen alueita kohti. Hämeenkosken pohjoisen kylän Putulan kohdalla joki kuohuu Putulankoskena. Koski sijaitsee Asikkalantie päässä ennen Lammi – Asikkalantie liittymää Myllytien varressa vanhan tien osalla. Koskessa on ollut kylän mylly.