Lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikka

Hämeenkosken koulun ja jääkiekkokaukalon välissä sijaitsee aikuisille mitoitettu kuntoratavälineistö, joka mahdollistaa monipuolisen kuntoilun ulkona ilman välineitä ja maksuja. Hämeenkosken koulun pihalla on lisäksi kiipeilytelineitä ym. välineistöä...
Teuronjoki

Teuronjoki

Teuronjoki virtaa leppoisasti monine koskineen Hämeenkosken taajaman läpi kohti Kärkölän viljelysalueita ja edelleen Mommilanjärveen, josta on yhteydet Janakkalaan ja Vanajaveden reitille. Hämeenkosken ja Kärkölän puoleinen reittiosuus on reilun 30 km mittainen...
Pessa-laavu

Pessa-laavu

Valkjärven eteläpäässä sijaitsee laavu, Kukkolantie -> Yläkukkolantie -> uimaranta. Laavulta polkuyhteys Kukkolanharjun metsäpolulle. Laavun tarvikkeet lahjoitti Hollolan kunta loppuuonna 2018 ja se pystytettiin talkoilla keväällä 2019. Laavun edessä on...
Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharju on osa pitkää luode-kaakko suuntaista harjujaksoa, joka päättyy I Salpausselän reunamuodostumaan. Kukkolanharjun rinteet luovat hienot puitteet luonnossa liikkumiselle. Retkeilyreitti nousee harjun yli ja palaa takaisin kauniin Valkjärven rantaan....