Yhdistykset

Hollolan Yrittäjät ry

Biography

Hollolan Yrittäjät on kunnassa toimivien yrittäjien elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla. Hollolan Yrittäjät kuuluu organisaatioon, jossa Suomen Yrittäjät toimii valtakunnallisella ja Päijät-Hämeen Yrittäjät alueellisella tasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät ovat

edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia aloitteita sekä antamalla lausuntoja tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä

järjestää kokouksia sekä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia

huolehtia jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta

yhdistää yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi

suorittaa keskusjärjestön (Suomen Yrittäjät) ja aluejärjestön (P-H Yrittäjät) paikallisyhdistykselle antamat tehtävät