Hiihtäjät

Hiihtäjät

Lauri Ruoppilan talo uusjaon jälkeen 1932. Talo on muutettu Korvenojalle ja siinä on alkujaan saunaksi tarkoitettu rakennus ja navetta. Kylän miehiä on lähtenyt hiihtelemään ja poikenneet...