sijaitsee Hämeenkosken keskustassa Keskustien ja Käikäläntie risteyksestä 150 m pohjoiskoiliseen aivan Käikäläntien itäreunassa ja Pyhän Laurin kirkon raunioiden luoteispuolella. Tervalanlähteellä on ollut useita nimiä eri aikakausilla, Ämmänlähde, Vanhankirkon lähde, Tervalanlähde, Tervalähde. Lähde on mainittu jo 1600-luvulla ja paikka on luultavimmin ollut uhrilehto. Nykyisin lähde on vaatimaton ja vesi virtaa siihen Ahvenaisten harjulta, jolla sijaitsee kaksi pientä laskuojatonta lampea.