laskee Teurojokeen Hankalan kosken alapuolella. Ojassa on ollut Huljalan kylän mylly ja pato, jotka on purettu ja pieni koski on palautettu luonnontilaan. Oja jatkuu Huljalan Helvettiin ja on palautettu puroksi entiseen uomaan.