Ahvenaistenharju

Ahvenaistenharju on Hämeenkosken länsi-pohjoispuolella ja nousee korkeimmillaan 177,5 m mpy. Harju on osa Salpausselän reunamuodostelmaa, joka on syntynyt viime jääkauden loppuvaiheessa. Harjulla on Ahvenaisten lammet. Harjulla on paikoittain mm. pähkinäpensas kasvustoa. Harjulla, Ahvenaisten järven pohjoispuolella sijaitsee yksityisten maalla oleva luonnonsuojelualue, Ahvenaisen pähkinärinne.

kuva: Helena Saarinen

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaHelvetinlähde, Helvetinkolu

Huljalan Helvetti on Hämeenkoskella jääkaudelta peräisin oleva rotko Salpausselän harjun kupeessa. Huljalan Tupalan tilan mailla purkautuu runsastuottoinen Helvetin lähde, josta Lahti ottaa juomavettä. Rotkon pohjalla virtaa kirkasvetinen Kumianoja puro. Alue on maisemaltaan ja maaperägeologialtaan erikoislaatuinen.

Helvetinkolu ja Kellolanlähde tietoa

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharju on osa pitkää luode-kaakko suuntaista harjujaksoa, joka päättyy I Salpausselän reunamuodostumaan. Kukkolanharjun rinteet luovat hienot puitteet luonnossa liikkumiselle. Retkeilyreitti nousee harjun yli ja palaa takaisin kauniin Valkjärven rantaan. Korkeuseroa reitin varrella on noin 60 metriä.

Valkin lenkki kiertää kauniin Valkjärven. Reitti on tasainen ja kulkee osittain asutuksen keskellä. Valkin lenkkiä ei ole viitoitettu maastoon. Retkeilyreitin kanssa osittain samaa pohjaa kulkee talvella hiihtoladut. Hiihtolenkiltäkin pääsee Valkjärven eteläosaan laavulle järvimaisemiin.

Hyvä huomioida on, että alueella kuljetaan yksityisillä mailla ja on toivottavaa, että kulku tapahtuu vain opastetulla reitillä jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet huomioiden.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on perustanut luontopolun kertomaan alueen metsistä sekä metsien käytöstä ja hoidosta Metsätietoa kouluihin -hankkeen EU-Leader-osarahoituksella.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaKUMIANOJA

laskee Teurojokeen Hankalan kosken alapuolella. Ojassa on ollut Huljalan kylän mylly ja pato, jotka on purettu ja pieni koski on palautettu luonnontilaan. Oja jatkuu Huljalan Helvettiin ja on palautettu puroksi entiseen uomaan.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaLinnakallio

Linnakallio sijaitsee Hämeenkosken keskustassa kirkon mäen vieressä Tampereentie ja Keskustien välissä Teurojoen lounaspuolella. Linnakalliolle johtaa polku Toijalantietä läheltä kirkon liittymää. Linnakallio on rautakautinen puolustus- ja  vartiolinna. Linnakallion eteläpuolinen kallio on pystysuora Tampereen tien suunnasta. Linnakallio kohoaa lähes 40 metriä ympäristöään ylemmäksi ja sieltä näkee pitkälle. Kallion huippu on 60 metriä läheisten järvien yläpuolella.

Historiallinen Linnakallio

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaMUSTAJOKI, PUTULANJOKI, ISOJOKI, VÄHÄJOKI

Joella on monta nimeä, Mustajoki laskee Pääjärven pohjois- itälaitaan ja jatkuu eri nimillä Ylänneen alueita kohti. Hämeenkosken pohjoisen kylän Putulan kohdalla joki kuohuu Putulankoskena. Koski sijaitsee Asikkalantie päässä ennen Lammi – Asikkalantie liittymää Myllytien varressa vanhan tien osalla. Koskessa on ollut kylän mylly.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaPääjärvi

sijaitsee Hämeenkosken pohjoisosassa ja on osin Lammin puolella. Se on syvä, paikoin jopa 90 metriä. Järvi on yksi Suomen tutkituimmista , koska sen Lammin puoleisessa päässä on Helsingin Yliopiston biologinen tutkimuslaitos. Järvi on kalaisa. Pääjärvelle pääsee moottoriveneellä Hämeenkosken keskustan tuntumasta Sahapadolta Pikku-Lanon ja Isolanon lammien ja Leppälammin kautta Kotajokea pitkin. Jokien ja lampien kautta kulkeva reitti sopii myös hyvin melontareitiksi.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Salpausselän harjut ja supat

Keskustaajamaa lepää harjujen keskelle muodostuneessa laaksossa. Jääkauden lopulla jäämassa pysähtyi, koska ilmaston väliaikaisesti jälleen kylmeni ja tällöin syntyivät poikittaisharjut. Ilmaston lämmettyä uudelleen jäätikkö suli ja pitkittäisharjujen muodostelmat syntyivät. Sulavat vesimassat työsivät maata harjumuodostelmiksi jäätikkökielekkeiden eteen.

Metsät ovat harjuilla mäntykangasta. Harjuilla on useita jyrkkäreunaisia suppakuoppia. Jääkauden lopulla kerrostuneen maa-ainekseen jäi jäälohkareita, jotka lopulta sulivat.

Hämeenkosken harjualueet muodostavat yhtenäisen Etelä-Suomen pohjavesialueen, joka purkautuu useista lähteistä maanpinnalle.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Suklammi

Pieni matalarantainen Suklammi sijaitsee Kukkonharjun kupeessa lähellä Kellonlähdettä, siitä itään päin. Tämä lampi on laskuojaton, purkautunevatko vedet Kellolanlähteeseen.

Total Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10

Tykkää JaaTotal Page Visits: 3211 - Today Page Visits: 10