MTK Hämeenkoski jätti oman lausuntonsa nähtävillä olleeseen korjattuun Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotukseen. Lausunnossa kiinnitettiin erityisesti huomiota maa- ja metsätalousalueilla olleisiin merkintöihin. Uusi maakuntakaava hyväksyttänee tämän vuoden lopussa.